Sct. Georgsgilderne i Aabenraa Kommune

Samarbejde mellem Gilderne

GN 09

er det blad som vi udgiver 11 gange om året.

I gildenyt kan man læse alt om hvilke arrangementer der kommer i 1. og 2. gilde samt referater af afholdte arrangementer.

På forsiden finder du Stafetten. Stedet, hvor gildebrødre indvier hinanden i tanker om såvel livskvalitet som rejseoplevelser.
På forsiden er der en oversigt over gildemestrene samt redaktionen.

På sidste side finder du Mødekalenderen. Det er den der husker dig på, hvornår du skal af sted til dit næste gildearrangement.

Som Gildebror får man automatisk tilsendt Gildenyt med posten eller som e-mail omkring den 1. i måneden. Undtagen i juli, der holder man ferie.

Læs det aktuelle nummer her Læs decembernummeret her

Det er 2. Sct. Georgs Gilde i Aabenraa. der sælger gildebluser
Formålet er, gennem salg af gildebluser til gildemedlemmer i hele landet, at lave et overskud, som anvendes til støtte for spejderarbejdet i Sønderjylland.
Ansøgning om støtte indgives skriftligt til Sct. Georgsgilderne i Aabenraa.
Spejderkassen er godkendt af Sct. Georgs Gilderne i Danmark.
Bestilling af bluser hos Birthe Nilsson, Tlf.: 6133 8992 eller Anne Marie Juhl Tlf.: 51272938 eller på hjemmesiden Spejderkassen dk.

0584 Ki.ogTr. i blus 10cm rev a

Trøje

Denne gruppe udformer og vedligeholder Aabenraagildernes hjemmeside.

Links til samarbejspartnere

Sct. Georgs Gilderne er en humanitær forening. Vi støtter et bredt spekter af aktiviteter i Danmark.