• Home
  • /2. Aabenraa gilde

2. Aabenraa gilde

Årsprogram 2017/18
2. Sct. Georgsgilde Aabenraa

2017

31. Juli – 3. August              Børnelejr                               Barsø

20. August                         Fællesarrangement                 Nørreskoven. Als

11. September                   Fødselsdagsgildehal               Spejderhuset, Stubbæk

11. Oktober                        Virksomhedsbesøg                  Mediehuset

13. November                    Fællesarrangement                  Tidl. Biskop Karsten Nissen

. December                        Julearrangement                       Sct. Jørgens Kirkes Pigekor

2018

9. Januar                             Nytårsgildehal                           Spejderhuset, Stubbæk

22. Februar                          Planlægningsaften                   Spejderhuset, Stubbæk

12. Marts                             Gildeting                                    Spejderhuset, Stubbæk

23. April                               Gildehal                                     Spejderhuset, Stubbæk

28. Maj                                 Orkidetur                                  Margrethesøen

13. Juni                                 Byløb                                        Aabenraa

Programmet planlægger vi i fællesskab hvert forår.

Vi mødes også i mindre grupper, hvor fællesskabet er endnu tættere,
og hvor der er mulighed for at dyrke særlige interesser eller emner.

Gildemester

Bodil Steenberg
Østerløkke 4
6200 Aabenraa
2966 9387
osterlykke4@gmail.com

Gildeskatmester

Birthe Nilsson
Vollerup Møllevej 9
6392 Bolderslev
Tlf: 61 33 89 92
post@birnil.dk

Gildekansler

Lene Thomsen
Bag Hjelm 8
6200 Aabenraa
74631676/23961245
lene.o.thomsen@gmail.com

 

Vi er voksne mennesker, hvis holdninger præges af spejderidéen. Mange af os har været spejdere, men det er ingen betingelse for at blive medlem.

Vi holder vores møder i et spejderhus eller i naturen, og vi prøver i det hele taget at holde kontakt til og hjælpe egnens spejdere.

Fællesskabet er vigtigt for os. Vi opbygger det gennem vore forskellige aktiviteter med hyggeligt samvær, spejderhumør og spejdersange.

Vi lægger vægt på hjælpsomhed, ansvar, personlig udvikling og udfordringer i trygge rammer.

 

Hvad laver vi?

Vi mødes hver måned til forskellige arrangementer eller ture, f.eks.

– en bålaften med grillmad

– en aften med rejsebeskrivelse

– et virksomhedsbesøg

– et førstehjælpskursus

– et besøg i et andet gilde

– et lille spejderløb for voksne

– en aften i julekøkkenet

– en koncert

– og meget andet

 

Beretning og referat

 

Gildeting marts 2018