• Home
  • /2. Aabenraa gilde

2. Aabenraa gilde

Årsprogram 2018/19
2. Sct. Georgsgilde Aabenraa

Dato

Mandag 20. august

Tirsdag 18. september

Mandag 22. oktober

Tirsdag 20. november

Onsdag 5. december

Tirsdag 8. januar

Torsdag 7. februar

Mandag 25. februar

Torsdag 14. marts

Tirsdag 23. april

Onsdag 15. maj

15. juni

Aktivitet

Orienteringsløb

Fødselsdagsgildehal

Syng dansk

Fællesarrangement

Julekøkken

Nytårsgildehal

Planlægningsaften

Virksomhedsbesøg

Gildeting

Gildehal

Naturmad

Nattergaletur

Sted

Stevninghus

Spejderhuset Stubbæk

Spejderhuset Stubbæk

Frøslevlejren, Barak W7

Felsted Skole

Spejderhuset Stubbæk

Spejderhuset Stubbæk

VUC

Spejderhuset Stubbæk

Spejderhuset Stubbæk

???

???

Programmet planlægger vi i fællesskab hvert forår.

Vi mødes også i mindre grupper, hvor fællesskabet er endnu tættere,
og hvor der er mulighed for at dyrke særlige interesser eller emner.

Gildemester

Bodil Steenberg
Østerløkke 4
6200 Aabenraa
Tlf: 29 66 93 87
osterlykke4@gmail.com

Gildeskatmester

Birthe Nilsson
Vollerup Møllevej 9
6392 Bolderslev
Tlf: 61 33 89 92
post@birnil.dk

Gildekansler

Lene Thomsen
Bag Hjelm 8
6200 Aabenraa
Tlf: 74 63 16 76
Mobil: 23 96 12 45
lene.o.thomsen@gmail.com

 

Vi er voksne mennesker, hvis holdninger præges af spejderidéen. Mange af os har været spejdere, men det er ingen betingelse for at blive medlem.

Vi holder vores møder i et spejderhus eller i naturen, og vi prøver i det hele taget at holde kontakt til og hjælpe egnens spejdere.

Fællesskabet er vigtigt for os. Vi opbygger det gennem vore forskellige aktiviteter med hyggeligt samvær, spejderhumør og spejdersange.

Vi lægger vægt på hjælpsomhed, ansvar, personlig udvikling og udfordringer i trygge rammer.

 

Hvad laver vi?

Vi mødes hver måned til forskellige arrangementer eller ture, f.eks.

– en bålaften med grillmad

– en aften med rejsebeskrivelse

– et virksomhedsbesøg

– et førstehjælpskursus

– et besøg i et andet gilde

– et lille spejderløb for voksne

– en aften i julekøkkenet

– en koncert

– og meget andet

 

Beretning og referat

 

Gildeting marts 2018