Her finder du aktiviteter i 1. og 2. Aaabenraa Gilder

Der er jo altid nogle aktiviteter i et Sct. Georgs Gilde, og Aabenraagilderne er ikke nogen undtagelse. 

Gildemøde Maj 2015

Tusindben

Tidligere fik man tilstrækkelig motion i forbindelse med sit arbejde. Dette er ikke længere tilfældet for ret mange. Altså må vi i stedet dyrke motion, og motion giver bedre livskvalitet.
De to Aabenraagilder og Naturlaug Sønderjylland er gået sammen for at give så mange som muligt en mulighed for at få en ugentlig tur.
Derfor blev TUSINDBEN født. Med tilbud om ture, der varer omkring 1 1/2 time og almindeligvis 6-7 km lange, og de foregår i en af vore mange omkringliggende skove.

Man er delt op i 2 hold: et for de hurtigt gående, og et for de normalt gående. Begge hold har en leder.
Ruterne, der er tilrettelagt på forhånd af turlederne, er ikke afmærkede og slutter altid på startstedet.
I sommerhalvåret foregår det tirsdag aften og i den mørke tid søndag formiddag. Se sted og tidspunkt på hjemmesiden.

 

Naturlaug Sønderjylland organiserer vandreture i naturen og er tilknyttet Sct. Georgs Gilderne i Sønderjylland.

Vi arrangerer ca. 10 ture om året i spændende natur, og den enkelte tur er normalt 5-8 km lang. Nogle ture kan nå op på 12-18 km, mens få ture er ret korte.
Turene tilrettelægges af lokalkendte medlemmer, og ofte har vi en sagkyndig guide med os.

Naturlaugets formål er at give deltagerne naturoplevelser og naturviden samt friluftsmotion.

Spiseklub for mænd

Kan du lide god mad? ……og kunne du tænke dig, at spise den i hyggeligt samvær med andre?

Så aflæg et uforpligtende besøg i Sct. Georgs Gildernes spiseklub.

Det er hver anden onsdag (lige uger) i Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21, Aabenraa. Vi begynder kl. 17,30.

Er du blandt dem, der finder det mindre spændende at stå i køkkenet og lave mad til dig selv eller kan du slet og ret tænke dig engang imellem, at spise din mad i hyggeligt samvær med andre?

Spisefællesskabet er for mænd og det er på ingen måde nødvendigt at kende noget til Sct. Georgs Gilderne for at være med. Medlemmer af Sct. Georgs Gilderne kan også være med sammen med deres ægtefæller – så os lærer du at kende.

Vi har oprettet spiseklubben for at skabe et hyggeligt fællesskab også for andre – og fordi vi er nogle, der godt kan lide at komme der. Det handler ikke om at hverve medlemmer.

Du betaler kun kostprisen for maden. For tiden er det 35 kr. incl. kaffe/the.

Vær med når du har lyst og det passer ind i dine planer. Du skal tilmelde dig senest fredagen før på telf. 2128 2833.

Kontaktpersoner:

Tage Balle Tlf. 2128 2833            Kirsten Olesen Tlf. 7468 5343

Børnelejren på Barsø

Barsøhuset blev bygget som sommerhotel i slutningen af 1800 tallet og er siden 1949 ejet af 1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa.
Huset ligger på øen Barsø i Lillebælt ud for Genner Bugt og bliver i dag lejet ud til lejrskoler og spejdere.
En gruppe gildebrødre står for driften og vedligehold af huset.

De første sommerlejre på Barsø for børn og unge blev afholdt allerede i 1940’erne.
En håndfuld gildebrødre fra 1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa afholdt flere lejre for børn, der efter krigen trængte til at få sul på kroppen – og det fik de.

I dag er vi ca. 15 gildebrødre, alle fra Sct. Georgs Gilderne i Aabenraa Kommune, som efter mere end 60 års pause har genoptaget traditionen med sådanne lejre. Den første lejr blev afholdt i 2013.

Børnene, vi er sammen med er mellem 6-10 år og kommer fra familier med særlige behov.
Vores mål med lejren er at give børnene en lille uge uden mobiltelefoner m.m., men med tryghed, nærvær, tid til fordybelse, spejderaktiviteter og ikke mindst naturoplevelser.