• Home
  • /Grænsegildet

Grænsegildet

Grænsegildets Arrangementer 2017-2018

2017

24. august           Besøg i Arnis ved Slien

7. september      Rundvisning i Tønder

4. oktober          Gildehal og Ann-Mari udsendt af udenrigstjenesten

november          Teaterforestilling Frøslevlejrens Efterskole

4.  december      Julekøkken

2018

21. januar            Nytårskoncert i Harrrislee/Frøslevlejrens Barak W7- Fællesarrangement

6. februar             Fødselsdagsgildehal – Kevin Asmussen

15. marts              Gildeting/Planlægning

19. april                Sct. Georgsgildehal – Erik Ohlsen Tidl. studievært

31.  maj                 Rhododendronanlæg i Rens

7. juni                   Landsbymuseum Unewatt

29. juni                  Udendørs Gildehal på Barsø – Fællesarrangement

 Gildemester

Linda Seberg

Tunneldal 17

6330 Padborg

74676685 25726832

lindaseberg@mail.dk

 

Gildeskatmester

Lissi Jessen

Nyhusvej 3

6330 Padborg

22119617

nellie-nelson@hotmail.com

 

Gildekansler

Anne Grete Strandberg Petersen

Kådnermarksvej 1, Frøslev

6330 Padborg

74673625 – 22795224

agstrandberg@bbsyd.dk