• Home
  • /Grænsegildet

Grænsegildet

Grænsegildets Arrangementer 2017-2018

2017

24. august           Besøg i Arnis ved Slien

7. september      Rundvisning i Tønder

4. oktober          Gildehal og Ann-Mari udsendt af udenrigstjenesten

november          Teaterforestilling Frøslevlejrens Efterskole

4.  december      Julekøkken

2018

21. januar            Nytårskoncert i Harrrislee/Frøslevlejrens Barak W7- Fællesarrangement

6. februar             Fødselsdagsgildehal – Kevin Asmussen

15. marts              Gildeting/Planlægning

19. april                Sct. Georgsgildehal – Erik Ohlsen Tidl. studievært

31.  maj                 Rhododendronanlæg i Rens

7. juni                   Landsbymuseum Unewatt

19. juni                  Udendørs Gildehal på Barsø – Fællesarrangement

Gildemester

Linda Seberg
Tunneldal 17
6330 Padborg
74676685 25726832
lindaseberg@mail.dk

Gildeskatmester

Lissi Jessen
Nyhusvej 3
6330 Padborg
22119617
nellie-nelson@hotmail.com

Gildekansler

Anne Grete Strandberg Petersen
Kådnermarksvej 1, Frøslev
6330 Padborg
74673625 – 22795224
agstrandberg@bbsyd.dk