Gildemester Gildeskatmester Gildekansler
Linda Seberg Lissi Jessen Emmy Andersen
Tunneldal 17 Nyhusvej 3 Pilevej 17
6330 Padborg 6330 Padborg 6330 Padborg
74676685 – 25726832 22119617 74674550 – 20251601
lindaseberg@mail.dk nellie-nelson@hotmail.com beandersen@outlook.dk