• Home
  • /1. Aabenraa gilde

1. Aabenraa gilde

Årsprogram 2017/18

1. Sct. Georgsgilde Aabenraa

2017

31. Juli – 3. August              Børnelejren                                     Barsø

15. August                          Gildemøde                                       3 mands gruppen

20. august                           Fællesarrangement                          Nørreskoven, Als

19. September                    Gildehal                                            Spejdergården

13. November                     Fællesarrangement                          Karsten Nissen

28. November                      Kransebinding                                  Spejdergården

12. December                      Stiftelsesfest                                     Spejdergården

2018

16. Januar                          84-års Fødselsdagsgildehal                Spejdergården

. Januar                              Nytårskoncert                                       Harrislee

20. Februar                        Gildemøde                                            Kegleklubben

20. Marts                            Gildeting                                              Spejdergården

17. April                             Sct. Georgsaften                                  Spejdergården

15. Maj                               Gildemøde                                           Stifinder

29. Juni                               Fællesgildehal                                     Barsø

 

Gildemester

Anne Marie Vagnsø

Vestertoft 8, Genner

6230 Rødekro

2024 8384

amvagn@hotmail.com

 

 

 

Gildeskatmester

Herman Langschwager

Farverhus 93

6200 Åbenrå

5084 0011

herman@langschwager.dk

Gildekansler

Erik Berg
Vestertoft 5, Genner
6230 RødeKro
Tlf: 2327 9721
genvan@mail.tele.dk

 

Det er med slet skjult stolthed, at vi i 1.Gilde i Aabenraa kan prale med at Gildebevægelsen startede her i Aabenraa. Det  første møde blev afholdt den 12. december 1933 med Viggo Rosent som gildemester.

På FOLKEHJEM i Aabenraa holdtes den 23. januar 1934 den første Gildehal ( verdens og historiens første! ) med 7 optagelser.

Den 24. maj 1935 afholdt man i Aabenraa den første væbnerhal, hvor 17 gildebrødre fik væbnerslaget.

Gildemøder afholdes forskellige aktuelle steder i forhold til emnet ved det pågældende møde. Ofte bliver møderne afholdt i den lokale spejderhytte for også at bevare den gode kontakt til vore “rødder”.

I 1. Aabenraa Sct. Georgs Gilde er vi delt op 10 grupper. (Vi er pt. 48 medlemmer. Man kan godt være medlem af flere grupper samtidig).

I 1. Aabenraa har vi ’tildelte’ grupper, interessegrupper og fællesgrupper.

Med tildelte menes at medlemmerne i Gildet med passende mellemrum bliver inddelt i et antal grupper. Dette sker for at sikre, at alle medlemmer har en gruppe som de er medlem af. Vi lægger i 1. Aabenraa stor vægt på, at nye Gildebrødre hurtigt finder ind i mindst en gruppe – hvorfra kontaktfladen så kan udbygges.

Interessegrupperne er grupper, der selv finder sammen om et emne man brænder for.

Fællesgrupperne er de grupper, der består af medlemmer fra både 1. og 2. Aabenraa gilder. Disse grupper har ofte et mere overordnet mål. F.eks. at arrangere løb for spejderne i området.

Den overordnede ide med alle disse grupper er, at man skal have mulighed for at mødes i mindre forsamlinger under de former der nu synes passende i de enkelte grupper og dyrke den/de interesser, man har til fælles.