• Home
  • /1. Aabenraa gilde

1. Aabenraa gilde

Årsprogram 2018/19

1. Sct. Georgsgilde Aabenraa

2018

DATO ARRANGEMENT ARRANGØR ART
21.08.2018 GILDEMØDE HVID GRUPPE
18.09.2018 GILDEHAL 3. MANDS GRUPPEN
20.11.2018 FÆLLESARRANGEMENT 2. GILDE Foredrag Karsten Skov
27.11.2018 GILDEMØDE BARSØGRUPPEN KRANSEBINDING
12.12.2018 STIFTELSESDAG 3. MANDS GRUPPEN JULERI

 

2019

DATO ARRANGEMENT ARRANGØR ART
15.01.2019 FØDSELSDAGSGILDEHAL HVID GRUPPE
??.01.2019 HARRISLEE GRÆNSEGILDET KONCERT
19.02.2019 GILDEMØDE GRUPPE 2012
19.03.2019 GILDETING LEDELSEN
23.04.2019 SCT. GEORGSAFTEN STIFINDER
21.05.2019 GILDEMØDE KEGLEGRUPPEN
18.06.2019 FRILUFTSGILDEHAL BARSØGRUPPEN

2018

16. Januar                          84-års Fødselsdagsgildehal                Spejdergården

. Januar                              Nytårskoncert                                       Harrislee

20. Februar                        Gildemøde                                            Kegleklubben

20. Marts                            Gildeting                                              Spejdergården

17. April                             Sct. Georgsaften                                  Spejdergården

15. Maj                               Gildemøde                                           Stifinder

19. Juni                               Fællesgildehal                                     Barsø

 

Gildemester

Anne Marie Vagnsø

Vestertoft 8, Genner

6230 Rødekro

2024 8384

amvagn@hotmail.com

 

 

Gildeskatmester

Herman Langschwager

Farverhus 93

6200 Åbenrå

5084 0011

herman@langschwager.dk

Gildekansler

Helle Sønnichsen

Haderselvvej 22 A

6200 Åbenrå

tlf:     23650492

hsonnicsen@bbsyd.dk

 

 

Det er med slet skjult stolthed, at vi i 1.Gilde i Aabenraa kan prale med at Gildebevægelsen startede her i Aabenraa. Det  første møde blev afholdt den 12. december 1933 med Viggo Rosent som gildemester.

På FOLKEHJEM i Aabenraa holdtes den 23. januar 1934 den første Gildehal ( verdens og historiens første! ) med 7 optagelser.

Den 24. maj 1935 afholdt man i Aabenraa den første væbnerhal, hvor 17 gildebrødre fik væbnerslaget.

Gildemøder afholdes forskellige aktuelle steder i forhold til emnet ved det pågældende møde. Ofte bliver møderne afholdt i den lokale spejderhytte for også at bevare den gode kontakt til vore “rødder”.

I 1. Aabenraa Sct. Georgs Gilde er vi delt op 10 grupper. (Vi er pt. 48 medlemmer. Man kan godt være medlem af flere grupper samtidig).

I 1. Aabenraa har vi ’tildelte’ grupper, interessegrupper og fællesgrupper.

Med tildelte menes at medlemmerne i Gildet med passende mellemrum bliver inddelt i et antal grupper. Dette sker for at sikre, at alle medlemmer har en gruppe som de er medlem af. Vi lægger i 1. Aabenraa stor vægt på, at nye Gildebrødre hurtigt finder ind i mindst en gruppe – hvorfra kontaktfladen så kan udbygges.

Interessegrupperne er grupper, der selv finder sammen om et emne man brænder for.

Fællesgrupperne er de grupper, der består af medlemmer fra både 1. og 2. Aabenraa gilder. Disse grupper har ofte et mere overordnet mål. F.eks. at arrangere løb for spejderne i området.

Den overordnede ide med alle disse grupper er, at man skal have mulighed for at mødes i mindre forsamlinger under de former der nu synes passende i de enkelte grupper og dyrke den/de interesser, man har til fælles.

 

 

Gildeting marts 2018  her