Børnelejren på Barsø

Barsøhuset blev bygget som sommerhotel i slutningen af 1800 tallet og er siden 1949 ejet af 1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa.
Huset ligger på øen Barsø i Lillebælt ud for Genner Bugt og bliver i dag lejet ud til lejrskoler og spejdere.

Huset er siden blevet solgt til Søren Svennesen, der er Gårdejer på øen. Det bliver fortsat lejet ud til skoler og spejdere m.m.

De første sommerlejre på Barsø for børn og unge blev afholdt allerede i 1940’erne.
En håndfuld gildebrødre fra 1. Sct. Georgs Gilde Aabenraa afholdt flere lejre for børn, der efter krigen trængte til at få sul på kroppen – og det fik de.

I dag er vi ca. 15 gildebrødre, alle fra Sct. Georgs Gilderne i Aabenraa Kommune, som efter mere end 60 års pause har genoptaget traditionen med sådanne lejre. Den første lejr blev afholdt i 2013.

Børnene, vi er sammen med er mellem 6-10 år og kommer fra familier med særlige behov.
Vores mål med lejren er at give børnene en lille uge uden mobiltelefoner m.m., men med tryghed, nærvær, tid til fordybelse, spejderaktiviteter og ikke mindst naturoplevelser.