Det er med slet skjult stolthed, at vi i 1.Gilde i Aabenraa kan prale med at GildebevÌgelsen startede her i Aabenraa. Det  første møde blev afholdt den 12. december 1933 med Viggo Rosent som gildemester.

Pü FOLKEHJEM i Aabenraa holdtes den 23. januar 1934 den første Gildehal ( verdens og historiens første! ) med 7 optagelser.

Den 24. maj 1935 afholdt man i Aabenraa den første vÌbnerhal, hvor 17 gildebrødre fik vÌbnerslaget.

Gildemøder afholdes forskellige aktuelle steder i forhold til emnet ved det pågældende møde. Ofte bliver møderne afholdt i den lokale spejderhytte for også at bevare den gode kontakt til vore “rødder”.

I 1. Aabenraa Sct. Georgs Gilde er vi delt op 10 grupper. (Vi er pt. 48 medlemmer. Man kan godt vĂŚre medlem af flere grupper samtidig).

I 1. Aabenraa har vi ’tildelte’ grupper, interessegrupper og fællesgrupper.

Med tildelte menes at medlemmerne i Gildet med passende mellemrum bliver inddelt i et antal grupper. Dette sker for at sikre, at alle medlemmer har en gruppe som de er medlem af. Vi lægger i 1. Aabenraa stor vægt på, at nye Gildebrødre hurtigt finder ind i mindst en gruppe – hvorfra kontaktfladen så kan udbygges.

Interessegrupperne er grupper, der selv finder sammen om et emne man brĂŚnder for.

FÌllesgrupperne er de grupper, der bestür af medlemmer fra büde 1. og 2. Aabenraa gilder. Disse grupper har ofte et mere overordnet mül. F.eks. at arrangere løb for spejderne i omrüdet.

Den overordnede ide med alle disse grupper er, at man skal have mulighed for at mødes i mindre forsamlinger under de former der nu synes passende i de enkelte grupper og dyrke den/de interesser, man har til fÌlles.

Gildekalender